Site icon

Danskollo!

Hur uppstår en rörelse? I augusti anordnade Wanås Konst ett femdagars danskollo för barn och unga. Tillsammans med koreografen Peter Mills och dansaren Nellie Björklund utforskade gruppen rörelse i förhållande till konsten i parken. Hur påverkar skulpturerna hur vi rör oss? Och kan vi få skulpturerna att röra på sig?

Sista dagen fick gruppen själva planera en runda i parken där de både visade vad de lärt sig under veckan men också aktiverade föräldrar/syskon/mor- och farföräldrar.

Danskollot anordnades med stöd från Östra Göinge kommun.

Rörelseövningar i parken

 

Vilka rörelser uppstår i ett konstverk, vi utforskar Ann Hamiltons lignum.

Hur påverkas våra rörelser av att vi inte ser utan använder våra andra sinnen.
En av dagarna spenderade vi på Skofabriken i Knislinge.

Exit mobile version