Wanås Konst pedagogiska mission – UTBILDA INSPIRERA FÖRÄNDRA

Att bemötas likvärdigt är en mänsklig rättighet. Wanås Konst pedagogiska vision är att alla, oavsett bakgrund, förkunskaper eller funktionsvariationer ska ha tillgång till konsten på Wanås Konst. Vi vill låta konsten öppna dörren till allas kreativitet. Vi strävar efter att skapa bästa möjliga förutsättningar efter era behov.

Utgångspunkten för all Wanås Konsts verksamhet är samtidskonsten. Varje år skapas visningar och workshops utifrån de nya utställningarna. Utomhusmiljön på Wanås erbjuder ett lustfyllt lärande. Aktiviteterna ger förtrogenhet med konst och kultur och vi ser dagligen hur konsten inspirerar och hur kreativitet formar unga människors ambitioner och förmågor.

Vi tänker globalt och agerar lokalt och når barn och unga i hela Skåne men också i Blekinge, Småland och övriga Sverige. I särskilda projekt kopplade till inbjudna konstnärer från t.ex. Colombia, Sydafrika och Indien vidgar vi vyerna.

WANÅS KONST – CENTRUM FÖR KONST OCH LÄRANDE

Wanås Konst drivs av den ideella Stiftelsen Wanås Utställningar. Här skapas, presenteras och förmedlas internationell samtidskonst med inriktning på skulptur och installation. Varje år bjuds internationella konstnärer in för att skapa konst i parken. Det finns idag mer än 70 permanenta konstverk i samlingen. I början låg fokus på nordiska och amerikanska konstnärer. Idag är perspektivet vidgat mot världen utanför väst och omfattar andra discipliner som design, dans och text.

Wanås Konst stöds av Region Skåne, Kulturrådet, Östra Göinge kommun, stiftelser och privata sponsorer. Gårdsbesöken görs i samarbete med Skånemejerier.