Längs med slingrande stigar under bokarnas trädkronor sprider konsten ut sig. Upptäck konsten genom att se, känna, lukta, diskutera och tänka. Varje år deltar över 8000 barn och unga i Wanås Konsts pedagogiska program.

Konsten, den vackra naturen och platsens spännande historia utgör en unik grund för lärorika upplevelser. I vårt pedagogiska program utgår vi alltid från årets uställningar på Wanås Konst. Genom visningar, workshops och projekt vill vi ge barn och ungdomar ”nycklar” till samtidskonsten. Vi erbjuder visningar, workshops, gårdsvisningar, inspirationsvisningar för skolpersonal och arbetar löpande med olika specialprojekt.

FYRA ANLEDNINGAR ATT BESÖKA WANÅS KONST MED DIN SKOLA ELLER KLASS

1. Titta, känn och lyssna – på Wanås upplever ni konsten med hela kroppen
2. Utomhusmiljön ger förutsättningar för ett roligt och spännande lärande
3. Vi anpassar vårt program efter era behov
4. Vi förankrar vårt pedagogiska program i skolans läroplan