De har fått en underbar naturupplevelse, lärt sig vad konst kan vara, sett hur kor i Sverige bor och lever, lärt sig många nya ord och fått möjlighet att arbeta tredimensionellt.

Lärare, Kristianstad Kommun

Eleverna blev varse om att konst är tillgängligt för alla, inte bara för människor med högre social status vilket var mångas tidigare erfarenhet. Utifrån ett demokratiskt perspektiv, rätten att få ha egna tankar och åsikter och en yttrandefrihet.

Lärare, Kristianstad Kommun

”Konsten är universell och man behöver inte kunna perfekt svenska för att förstå”

Burim Rama, Din Bror Kristianstad