”Konsten är universell och man behöver inte kunna perfekt svenska för att förstå”