Eleverna blev varse om att konst är tillgängligt för alla, inte bara för människor med högre social status vilket var mångas tidigare erfarenhet. Utifrån ett demokratiskt perspektiv, rätten att få ha egna tankar och åsikter och en yttrandefrihet.