Detta bildspel kräver JavaScript.

 X-LARGE – Förmedling och tillgänglighet för personer med funktionsvariationer och kulturovana

I maj 2013 påbörjade Wanås Konst projektet X-LARGE för att stärka arbetet med förmedling och skapa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar och kulturovana. Fokus låg på barn och ungas möte med konst. Tillgänglighetsarbetet utvecklades i samverkan med målgrupperna och omfattade delmomenten Konstprat – en audioguide med andra röster än expertens, Konstspecial – information, praktiska lösningar och konstvisningar för personer med särskilda behov och en satsning på Konstnärsmöten där barn och unga arbetar direkt med konstnärer och skapar. Med specialvisningar, audioguide och informationsmaterial för förbättrad tillgänglighet skapade X-LARGE långsiktigt möjligheter för många att ta del av och inspireras av framöver. Generöst stöd från Postkod Lotteriet gjorde projektet möjligt. Vill du veta mer? Kontakta Elin Magnusson projektledare för X-Large elin(at)wanaskonst.se

Läs mer om X-LARGE

Connecting culture

Under 2013 initierade Wanås Konst tillsammans med The Nirox Foundation i Sydafrika ett nätverk med Svenska och Sydafrikanska konstinstitutioner som delar samma idéer och visioner för sin programverksamhet och pedagogiska aktiviteter. Projektet skapade kunskap om respektive konstscener och syftade till att förstärka förståelsen och betydelsen av kulturella utbyten som verktyg i demokratiska processer. Läs mer om Connecting Culture

Dance Me

Projektets syfte är konstnärlig förnyelse och fördjupning genom att verka i gränslandet mellan visuell konst och annat konstnärligt område. Med ”Dance Me” vill Wanås Konst utvecklas och göra en insats för det som ryms i den samtida internationella dansbegreppet. Wanås vill låta dansen möta en bred publik och genom löpande workshops med barn stärka bilden av en flyktig konstform. Läs mer om Dance Me

SPOON (Sculpture Parks Outdoor Outreach Network)

Under 2014 initierade Wanås Konst tillsammans med Yorkshire Sculpture Park i England  ett nätverk med några noga utvalda skulpturparker i Europa som delar samma förutsättningar, idéer och vision. I nätverket ska metoder för samverkan kring och utveckling av utomhuspedagogiska program för och med barn-och ungdom arbetas fram. Projektet leder till en ansökan inom EU/Kreativa Europa för att finansiera full utbyggnad. På sikt ska nätverket bli och verka globalt. Läs mer om SPOON

Det var en gång – HITTA, RITA, BERÄTTA, LÄS

”Det var en gång” vill skapa en läsfrämjande sago-workshop som kan användas på olika nivåer (skola, hemma) och skalas upp och ner. Det är en sago-workshop med ambition att levandegöra sagan genom att läsa, lyssna, leta, arbeta med bild och berätta och uppmuntra till läsning Projektets utgångspunkt är Wanås Konsts barnboksexperiment som är del av det konstnärliga programmet på Wanås Konst sedan 2011. Årligen bjuds en författare och konstnär in att göra en barnbok som utspelar sig på platsen. Läs mer om Det var en gång

Högskolan

Stockholms Dramatiska Högskola, StDH hade under 2011 ett moment inom magisterprogrammet Ljudkonst på Wanås. Kursen är en tvärdisciplinär utbildning som vänder sig till yrkesutövare som är intresserade av att fördjupa och utforska ljudkonsten. Både vad gäller metoder och processer inom ljudkonstområdet, samt ge insikt i ljudkonstens roll inom den samtida konsten. Som en del av kursen förlades ett moment på Wanås. Deltagarna utvecklade en egen walk guide, och tog sig an platsen och konsten utifrån olika infallsvinklar. De studerade också samtliga ljudverk på plats som en del av att utforska ljud i samtidskonsten. Arbetet på Wanås utvecklades med Lotta Erikson Lektor i radioproduktion.

Malmö Konsthögskola, MKH, var en del av konstmöte 2011. På skolan kunde eleverna välja en kurs i performance och som avslutning på kursen besökte de Wanås Konst under två dagar och arbetade med gymnasieelever från C4-skolan i Kristianstad och Tekniska Skolan i Hässleholm utifrån temat performance. Eleverna från MKH fick på så sätt praktisera sina nya kunskaper och fungera som handledare för gymnasieeleverna.

Samarbete Indien

År 2012 var Srinivasa Prasad från Indien inbjuden att göra ett nytt konstverk. I samband med det drev Wanås Konst ett aktörssamverkan projekt med worshopaktiviteter i Sverige och Indien. Vår samarbetspartner var Creative India Foundation (CIF), och projektets titel Show & Tell – Artistic and Educational practicies in Sweden and India, med stöd av Statens kulturråd.